Skip to content Skip to navigation

t Is gebeurd: kwb is RAAK geworden

‘t Is gebeurd: kwb is RAAK geworden, en dat vierden we met een lanceringsevent waarop heel wat afdelingen present waren.

“Het is een grote stap die we gezet hebben vandaag”, klonk het daar uit de mond van gedelegeerd bestuurder Jo De Smet.

“Sommigen noemden het te gek voor woorden, anderen vertelden me dat ze hier al veel te lang op moesten wachten.”
Lees de hele speech en bekijk een fotoverslag op www.raakvzw.be.

Dat we kozen voor een naam die we al langer in onze organisatie gebruiken, is bewust. Daarmee zetten we in op herkenbaarheid en vertrouwdheid, en tonen we aan dat we trouw blijven aan ons DNA en onze roots.
Met Raak verwijzen we bovendien naar verbinding, want “wij gaan niet op zoek naar breukvlakken, maar naar Raakpunten.”

Met Raak zetten we de eerste stap naar een nieuwe toekomst voor onze organisatie, samen met jullie!